Go to Top

II Jornades sobre L’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària a Palma

Bones idees per ensenyar ciències a l’escola

Aquestes Jornades tenen com a objectiu ampliar el camp d’activitats i d’estratègies didàctiques que podem utilitzar a l’escola. Volem explorar altres maneres de treballar complementàries, que hem sintetitzat amb el títol Bones idees per ensenyar ciències a l’escola, sense deixar de considerar l’exploració i la indagació com a activitats fonamentals per a l’ensenyament de les ciències.

El programa d’activitats es completarà amb una visita a les exposicions del CaixaForum Palma.

 

 

  • Programa

  • Resum dels tallers

  • Resum de conferències

  • Estructura

  • Certificat

  • Lloc i dates

  • Organització

  • Inscripció i informació

PROGRAMA EN PDF

Divendres, 29 de març

15.45 h Recepció dels participants

16.15 h Acte inaugural

16.30 h Conferència inaugural:

Geometria amb bombolles de sabó. Anton Aubanell, doctor en matemàtiques i divulgador científic

18 h Tallers del bloc A

Taller 1 Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen. Anton Aubanell. Nivell: primària

Taller 2. Recursos per a la indagació a l’aula. Programa educatiu CURIOSITY. Antonio García, àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa, Fundació Bancaria “la Caixa”. Nivell: primària (taller en castellà)

Taller 3. Microplàstics : la ciènciacia ciutadana com a recurs educatiu. Gemma Agell. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC)

20.15 h Visita personalitzada a l’exposició del CaixaForum (pendent)

 

Dissabte, 30 de març

De 9 a 10.45 h Tallers del bloc B

Taller 4. Vuit activitats experimentals i una maqueta per investigar el sistema nerviós. Arnau Amat, professor del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la Universitat de Vic

Taller 5. Experiments per investigar les substàncies, els gasos i el líquids: disseny i interpretació. Josep Corominas i Aureli Caamaño, professors de física i química i de nombrosos cursos de formació del professorat de ciències. Nivell: primària

Taller 6. L’avaluació dels espais de ciències de lliure elecció. Imma Burgarolas, mestra d’infantil i formadora del grau de Mestres d’Educació infantil de la UVic-Manresa

De 11.15 a 13h Tallers del bloc C

Taller 7. Juguem a ser científics del mar. Verónica Ortiz. Servei de Divulgació i Cultura Oceànica del SOCIB i Rosa María Rodríguez. Unitat de Cultura Científica i de la Innovació del CSIC a les Illes Balears

Taller 8. Quins factors influeixen en el temps de dissolució d’un caramel? Una metodologia per portar la indagació a l’aula. Aureli Caamaño i Josep Corominas

Taller 9. Quins tipus de propostes de ciències són millor plantejar a l’educació infantil? Imma Burgarolas, mestra d’infantil i formadora del grau de Mestres d’Educació infantil de la UVic-Manresa

13 h Conferència de cloenda:

Investigar el funcionament del cos humà amb infants d’infantil i primària. Arnau Amat, professor del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la Universitat de Vic

Taller 1

Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen

En els records escolars de molts conciutadans nostres les matemàtiques encara “viuen” a les pissarres i en els quadernets d’exercicis plens de números i fórmules que, de vegades, han perdut el seu significat. No obstant això, les matemàtiques són un territori meravellós que pot ser explorat i descobert a través de l’experiència més directa, tocant, veient, vivint, experimentant i descobrint. Al taller intentarem compartir aquesta perspectiva experimental i contextualitzada de l’educació matemàtica presentant i comentant conjuntament una mostra de recursos d’experimentació per portar a l’aula.

Anton Aubanell

 

Taller 2

Recursos per a la indagació a l’aula. Programa educatiu CURIOSITY (taller en castellà)

Programa educatiu CURIOSITY. Recursos per a la indagació a l’aula

El programa educatiu CURIOSITY ofereix recursos materials i digitals, que ajuden els i les docents a adoptar mètodes d’ensenyament de les ciències basat en la indagació. Dirigit a 4t, 5è i 6è de primària, se cedeix en préstec durant un trimestre de manera gratuïta.

El programa conté propostes d’activitats destinades que l’alumnat planifiqui una investigació senzilla, reculli i analitzi dades, i reflexioni sobre el procés, per donar respostes a les preguntes plantejades, i a les que puguin sorgir. Les activitats es poden desenvolupar de manera individual o col·laborativa, i el procés pot estar orientat pel professorat alhora que l’alumnat du a terme iniciativa pròpia en la planificació i el desenvolupament dels experiments.

eduCaixa, És la plataforma educativa de l’Obra Social “la Caixa” especialment dissenyada per oferir als docents recursos per preparar, organitzar i complementar les classes. En trobareu més detalls a: www.educaixa.com

Antonio García Fernández. Llicenciat en biologia per la Universitat Complutense (1995-1998). Certificat d’Aptitud Pedagògica UCM (1998). Cursos de Postgrau en Museologia i conservació de Col·leccions Científiques. (1998-2000). UAM, MNCN, Fundació “la Caixa”. Tècnic d’Herbari del Reial Jardí Botànic (1999). Educador a CosmoCaixa Madrid (2000-2005). Dissenyador i guionista d’Activitats Educatives de Ciència (2004-2015). Responsable de continguts de les Activitats Educatives de CosmoCaixa (2007-2013). Responsable del Planetari Digital de CosmoCaixa (2009-2013). Programador d’Activitats de Divulgació Científica de l’Àrea de Ciència de la Fundació “la Caixa” (2013-2019). Gestió de projectes de Divulgació Científica i Educatius de l’Àrea de Ciència de Fundació “la Caixa” (2013-2019).

 

Taller 3

Microplàstics : la ciència ciutadana com a recurs educatiu

“Observadors del mar-Plàstic 0” és un projecte de ciència ciutadana que involucra a l’alumnat en el diagnòstic de l’abundància i variabilitat de microplàstics a les platges. Un projecte que uneix recerca, aprenentatge i conscienciació. Viurem com obre les portes a treballar les competències científiques d’una manera diferent i contextualitzada, i es donaran exemples de com integrar altres matèries per treballar de forma transversal. Pel propi alumnat, la participació en ciència real potencia la motivació, el treball en grup, i convida a l’acció per fer front a la problemàtica.

Gemma Agell. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC)

 

Taller 4

Vuit activitats experimentals i una maqueta per investigar el sistema nerviós

El taller presentarà algunes activitats experimentals per a nenes i nens de primària per treballar com els sentits capten la informació del medi. La finalitat d’aquestes activitats és fer evolucionar com les nenes i els nens es representen el funcionament del sistema nerviós a partir del treball amb una maqueta.

Arnau Amat és doctor en didàctica de les ciències i llicenciat en biologia. Actualment, és professor al Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències, investigador del Grup de Recerca Coneixement i Didàctica i coordinador del màster universitari en Innovació en Didàctiques Específiques de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Les seves àrees d’interès, amb diverses publicacions a escala nacional i internacional, són la formació inicial i permanent del professorat, l’educació ambiental i la didàctica de la biologia.

 

Taller 5

Investigar les substàncies, els gasos i el líquids mitjançant el plantejament de preguntes i el disseny i interpretació d’experiments

En aquest taller ens plantejarem qüestions sobre les propietats generals de les substàncies i les propietats específiques dels gasos, dels líquids i dels canvis d’estat, dissenyarem experiències que ens permetin comprovar o visualitzar aquestes propietats, i elaborarem explicacions que ens permetin comprendre el comportament dels fenòmens que hem observat, mitjançant l’ús de models corpusculars de la matèria. Així, ens plantejarem qüestions com les següents: Com podem saber si la tinta del retolador és una substància pura?; La pressió d’un gas augmenta en disminuir el seu volum? Com podem comprovar-ho? Per què augmenta la pressió?; Com podem visualitzar la difusió d’un gas?; Tots els líquids flueixen igual de ràpid? Per què hi ha líquids més viscosos que d’altres?; Què vol dir que els líquids presenten tensió superficial? Què són les substàncies tensoactives?; La vaporització d’un líquid és reversible? Quina diferencia hi ha entre l’evaporació i l’ebullició d’un líquid?

Aureli Caamaño és doctor en química per la UB i graduat en humanitats per la UPF. Ha estat catedràtic de física i química de secundària i coordinador i professor del CAP i del Màster de formació del professorat de ciències a la UB. És autor de diversos llibres de text i monografies sobre didàctica de les ciències. També és codirector de les revistes Alambique i Educació Química EduQ.

Josep Corominas és llicenciat en química per la UB. Ha impartit nombrosos cursos de formació per al professorat i ha rebut diversos premis per la seva tasca divulgativa. També ha publicat molts articles divulgatius sobre experiments, tant de física com de química. Professor, actualment jubilat, de l’Escola Pia de Sitges, col·laborador del CDECT i del CRECIM.

 

Taller 6

L’avaluació en els espai de ciències de lliure elecció

Infantil

Sota quins criteris podem avaluar un espai de ciència? Com prendre consciència de si cada proposta afavoreix allò que ens interessa? Com avaluar el paper de l’adult? Què observarem dels infants? Algunes reflexions i idees per avaluar en una organització per espais.

Imma Brugarolas Criach. Diplomada en professorat d’EGB per la UAB i llicenciada en psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull.

Formadora de maestres sobre espais y materials a l’aula. Maestre d’escola infantil 0-3, amb més de 18 anys d’experiència, en escoles municipals de Barcelona (IMEB).

 

Taller 7

Juguem a ser científics del mar

L’oceà cobreix el 71% del planeta, és l’origen de la major part de la vida existent a la Terra, regula el clima i ens abasteix d’oxigen, energia i aliment. No obstant això, les ciències marines es troben entre les disciplines menys representades dels programes educatius. Educadors, docents i investigadors han de treballar conjuntament per integrar les ciències marines i l’oceanografia en els programes curriculars i així fomentar la cultura oceànica des de l’educació infantil.

El SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears i el CSIC – Consell Superior d’Investigacions Científiques) han dissenyat diferents materials educatius: jocs per a tauleta electrònica, contes, fitxes d’activitats, làmines per pintar i experiments molt senzills per descobrir les ciències marines i l’oceanografia a infants d’entre 5 i 8 anys.

En aquest taller coneixerem la feina que els científics i científiques realitzen per conèixer i conservar millor els oceans. També sabrem que treballen des dels laboratoris o en vaixells oceanogràfics, recollint dades sobre l’aigua, els animals i les plantes marines. Descobrirem, així mateix, que realitzen prediccions i utilitzen una infinitat de tecnologies per explorar l’extens i profund oceà.

Verónica Ortiz. Servei de Divulgació i Cultura Oceànica del SOCIB

Rosa María Rodríguez. Unitat de Cultura Científica i de la Innovació del CSIC a les Illes Balears

 

Taller 8

Quins factors influeixen en el temps de dissolució d’un caramel? Una metodologia per portar la indagació a l’aula

En aquest taller ens plantejarem, planificarem i portarem a terme treballs indagatius escolars formulats com una activitat que implica fer-se preguntes, intentar donar respostes interaccionant amb els companys/es, planificar la manera de comprovar experimentalment les hipòtesis emeses, fer mesures, enregistrar les dades, extreure conclusions i confrontar opinions. Ens plantejarem i resoldrem qüestions com les següents: Quins factors influeixen en el temps de dissolució d’un caramel?, Quin és el comportament de les substàncies en contacte amb l’aigua?, Hi ha límits de solubilitat d’una substància en una altra?, És reversible la dissolució d’una substància? I farem èmfasi en la metodologia d’exploració que cal seguir amb els alumnes, és a dir, destacant aspectes com l’explicitació de les idees prèvies, la relació del llenguatge científic i el quotidià, l’elecció de les variables independents, la forma de mesurar les variables dependent i independent, la decisió de les variables que cal controlar, la manera de fer els enregistraments de les dades, la valoració de la validesa dels resultats obtinguts i la forma d’avaluar els aprenentatges.

Aureli Caamaño és doctor en química per la UB i graduat en humanitats per la UPF. Ha estat catedràtic de física i química de secundària i coordinador i professor del CAP i del Màster de formació del professorat de ciències a la UB. És autor de diversos llibres de text i monografies sobre didàctica de les ciències. També és codirector de les revistes Alambique i Educació Química EduQ.

Josep Corominas és llicenciat en química per la UB. Ha impartit nombrosos cursos de formació per al professorat i ha rebut diversos premis per la seva tasca divulgativa. També ha publicat molts articles divulgatius sobre experiments, tant de física com de química. Professor, actualment jubilat, de l’Escola Pia de Sitges, col·laborador del CDECT i del CRECIM.

 

Taller 9

Quins tipus de propostes de ciències són millor plantejar a l’educació infantil?

Nivell: infantil

Aquest taller vol reflexionar sobre com plantejar propostes de ciències per els més petits i què es pretén aconseguir amb elles. Partirem de diferents propostes, s’identificaran els conceptes i processos científics i s’aportaran reflexions sobre el sentit d’aproximar la ciència a les primeres edats. Quins criteris ens ajudaran a definir noves propostes? Possibilitats i límits.

Imma Brugarolas Criach. Diplomada en professorat d’EGB per la UAB i llicenciada en psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull.

Formadora de maestres sobre espais y materials a l’aula. Maestre d’escola infantil 0-3, amb més de 18 anys d’experiència, en escoles municipals de Barcelona (IMEB).

 

Conferència inaugural

Geometria amb bombolles de sabó

Tots hem jugat alguna vegada amb bombolles de sabó! Tot sembla molt simple, però darrere d’aquestes innocents i divertides figures s’amaga un formidable entramat matemàtic. Es tracta d’un àmbit “màgic” on convergeixen, per un costat, components recreatius, lúdics, divertits, que mostren un gran efecte motivador i, per l’altre, la constatació de les possibilitats que ofereix la matemàtica per explicar, descriure i predir fenòmens naturals. La presentació tindrà dues parts. En la primera part farem un cop d’ull a les idees que s’amaguen darrere del comportament de les bombolles i, en la segona part, ho aplicarem a través d’un seguit d’experiències que ens sorprendran i, potser, fins i tot ens emocionaran.

Anton Aubanell Pou és llicenciat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de matemàtiques a l’ensenyament secundari. Professor, al llarg de més de trenta anys, a l’Institut Sa Palomera de Blanes (Girona) amb un parèntesi de tres anys a l’Institut Coll i Rodés de Lloret de Mar (Girona).

Ha treballat com a responsable del CREAMAT (Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, des d’on s’han impulsat projectes i actuacions com VídeoMat, ARC (Aplicació de Recursos al Currículum), treballs sobre metodologies competencials, col·laboracions amb TV3, etc.

Al llarg de més de vint anys ha estat professor de didàctica de les matemàtiques a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona i en el màster de Formació del Professorat de Matemàtiques.

Ha col·laborat en moltes actuacions de formació del professorat (cursos, xerrades, assessoraments, tallers…).

Amb l’experiència Geometria amb bombolles de sabó va rebre un primer premi europeu a la convenció Science on Stage que va tenir lloc a la seu de l’ESA (European Spatial Agency) a Noordwijk (Holanda) l’any 2002.

 

Conferència de cloenda

Investigar el funcionament del cos humà amb infants d’infantil i primària.

Treballar el cos humà amb nenes i nens d’infantil i primària hauria de fugir de les formes tradicionals d’ensenyament, que posen l’èmfasi a aprendre l’anatomia dels òrgans i aparells de manera aïllada, per centrar-se en una visió fisiològica del cos humà com un sistema que interrelaciona totes les parts. La proposta de treball parteix de la idea que els infants han d’investigar de la manera que ho fan els científics amb l’objectiu de fer evolucionar la manera que tenen de representar-se el cos humà per explicar-ne el funcionament.

Arnau Amat és doctor en didàctica de les ciències i llicenciat en biologia. Actualment, és professor al Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències, investigador del Grup de Recerca Coneixement i Didàctica i coordinador del màster universitari en Innovació en Didàctiques Específiques de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Les seves àrees d’interès, amb diverses publicacions a escala nacional i internacional, són la formació inicial i permanent del professorat, l’educació ambiental i la didàctica de la biologia.

 

Les Jornades constaran de dues conferències i tres blocs de tallers. Els participants assistiran a totes les conferències i hauran d’escollir un dels tres tallers que estan programats en cada un dels blocs. Els resums us ajudaran a poder escollir el taller que més us interessi.

Informem els docents que aquesta activitat està reconeguda dins del Pla de Formació el Ministeri d’Educació i Formació Professional. Per obtenir el certificat cal fer el següent:

  • Assistir al 80% d’hores per obtenir-ne el certificat.
  • Omplir la fitxa del participant.

Només obtindran els certificats els mestres i professors de nivell no universitari, i és per això que el Ministeri requereix un certificat del col·legi o centre on treballa, firmat pel director o secretari o qualsevol document acreditatiu on s’especifiqui la categoria laboral.

29 i 30 de març

CaixaForum Palma

Plaça de Weyler, 3, 07001 Palma, Illes Balears

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Balears

Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

CSIC-SOCIB

Obra Social “la Caixa”, EduCaixa

Inscripció presencial o per Internet

Preu: 35 €

Formulari d’inscripció

Estudiants universitaris (Grau d’infantil i primària): gratuït (places limitades: en aquest cas cal fer la inscripció per telèfon i caldrà presentar algun justificant que certifiqui la condició d’estudiant)

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı, cami halıları dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
Caminin önünde ve iki yanında geniş Cami Halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.